C C C C A+ A A- X

Със заповед на Председателя на Районен съд - Стара Загора, съдия Милена Колева, до 3-ти април се отменят откритите съдебни заседания, провеждани в съда

Дата на публикуване 11 март 2020 Последна редакция 11 март 2020 Новини Отпечатай

Със заповед на Председателя на Районен съд - Стара Загора, съдия Милена Колева, до 3-ти април се отменят откритите съдебни заседания, провеждани в съда. Мярката се взема съгласно плана за действия за превенция и ограничаване на разпространението на остри вирусни инфекции. Изключение ще бъдат случаите изрично предвидени в чл. 329, ал.3 от ЗСВ, а именно: наказателни дела, по които има постановена мярка за неотклонение задържане под стража; искания за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража; делата за издръжка, за родителски права на ненавършили пълнолетие деца и за незаконно уволнение; искания за обезпечаване на доказателства, за издаване на разрешения и заповеди по Семейния кодекс, за назначаване на особен представител; дела по Закона за защита от домашното насилие.

Отложените съдебни заседания ще бъдат насрочени за разглеждане преди началото на съдебната ваканция, като съдебните служители са ангажирани да уведомяват страните по делата и техните процесуални представители за пренасрочването.

Със същата заповед се урежда временен режим за работа на службите и деловодствата в съда, като акцент е недопускането на струпвания на хора, и опазването живота и здравето на гражданите, съдебните служители и магистратите.

Отменят се и всички мероприятия по Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

В сила остават взетите вече мерки за засилена хигиена и дезинфекция на помещенията на съда.

Информационният отдел на съда разработва възможност за предоставяне на дистанционен достъп на съдиите до информационната система на съда в случай на удължаване на срока на мерките за недопускане на разпространението на остри заразни болести.

Напомняме, че страните по делата и адвокатите, могат да извършват справки за висящите и приключили дела посредством електронната страница на районен съд и Единния портал за електронно правосъдие на ВСС. Направена е организация справки да бъдат правени и по телефоните на съответните деловодства и служби:

„Регистратура“ - тел. 042 900 844, факс 042 622949, e-mail: registratura@rs-stz.bg

„Регистратура СИС“ - тел 042 900848, e-mail: dsi@rs-stz.bg

„Гражданско деловодство“

- тел. 042900 845, e-mail: gr.delovoditel_1@rs-stz.bg

- тел. 042 900 846, e-mail: gr.delovoditel_2@rs-stz.bg

„Наказателно деловодство“

- тел.042 900 852, e-mail: n.delovoditel@rs-stz.bg

- тел. 042 900 831, e-mail: n.delovoditel@rs-stz.bg

„Архив“  - тел. 042 900 847, e-mail: archive@rs-stz.bg

„ Счетоводство“ -  тел. 042 900 830 e-mail: fin@rs-stz.bg

„Бюро съдимост“ - тел. 042 900289

Секретари “ЗЕС” - тел. 042 900 841

 

Още по темата

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация