C C C C A+ A A- X

Държавни съдебни изпълнители

Държавни съдебни изпълнители

Работно време

  • Понеделник - Петък
  • 09:00 - 17:00
  • Без официалните почивни дни

ВАЖНО: Считано от 13.05.2013, съгласно чл. 3, ал.5, т.1 б.”о” от ЗДДС, за услугите, предоставяни от държавен съдебен изпълнител се дължи ДДС.
- При внасяне на суми по дела в платежното нареждане, при основание за плащане, вносителите трябва изрично да посочват номера на съответното дело, за което се отнася банковия превод.


Изплащане на суми се извършва по банков път,
след изричното им поискване съгласно чл.455 ал.3 от ГПК. 


Държавният съдебен изпълнител пристъпва към изпълнение по молба на заинтересуваната страна на основание представен изпълнителен лист или друг акт, подлежащ на изпълнение.
Молбите за изпълнение се подават на държавния съдебен изпълнител, в чийто район се намират:
а) движимите или недвижимите вещи, върху които е насочено изпълнението;
б) местожителството на третото задължено лице, когато изпълнението е насочено върху вземания на длъжника към него;
в) местоизпълнението на задълженията за действие или бездействие, когато се касае за изпълнение на такива задължения;
г) местожителството на взискателя или длъжника, по избор на взискателя, когато се касае за присъдена издръжка.
Взискателят може да поиска от държавния или частния съдебен изпълнител по своето местожителство налагане на запор или възбрана върху вещи и вземания на длъжника, макар и съобразно горните правила изпълнителните действия да подлежат на извършване от друг съдебен изпълнител. След налагане на запора или възбраната държавният или частният съдебен изпълнител препраща изпълнителното дело на надлежния съдебен изпълнител.
Когато изпълнението е насочено към парични вземания на длъжника от трето задължено лице с местожителство в друг съдебен район, изпълнителното дело не се препраща.

В Съдебно изпълнителна служба се извършват следните справки :
за образувани изпълнителни дела и техните номера
за движение по делата / получени справки, дължими суми, наложени запори, възбрани, насрочени описи, публични продажби и др./
В Съдебно изпълнителна служба се издават удостоверения:

за липса на изпълнителни дела
за наличие на изпълнителни дела
други удостоверения по искане на страните по делата

А. Димов

042 900-825

Б. Дюлгеров

042 900-821

И. Енчев - командирован от РС - Казанлък

042 900-823

Р. Раданова

042 900-824

Р. Раданова

Ръководител на съдебно-изпълнителна служба

етаж 4, каб.420

042 900-824

Съдебно-изпълнителна служба

Ет. 4, ст. 421

042/900 851, 042/900 848

DSI@rs-stz.bg

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация