C C C C A+ A A- X

Правна рамка за медиацията

 КАКВО Е МЕДИАЦИЯ?

Медиацията е доброволна, неформална и поверителна процедура за извънседебно решаване на спорове, при която трето неутрално лице – медиатор, подпомага спорещите сами и по своя воля да постигнат взаимно приемливо споразумение.

 

КОГА Е ПРИЛОЖИМА МЕДИАЦИЯТА?

Медиацията е приложима както между физически, така и между юридически лица на всеки етап от спора: непосредствено след възникването му, преди отнасянето му пред съда, както и във всеки етап на съдебното производство до постановяване на съдебния акт.

 

ЗА КОИ СПОРОВЕ Е ПРИЛОЖИМА МЕДИАЦИЯТА?

Медиацията може да се прилага за: граждански спорове – имотни, парични, междусъседски, наемни, битови, потребителски, непозволено увреждане; търговски, трудови, семейни и административни спорове, както и наказателни спорове, в случаите предвидени в Наказателно-процесуалния закон.

 

ЗАЩО ДА ИЗПОЛЗВАМЕ МЕДИАЦИЯТА?

Решавате сами -страните се договарят за съдържанието на спогодбата, което може да е по-шиороко от това на съдебния спор.

Спестявате средства – таксите при медиацията са значително по-ниски от разноските по един съдебен спор, а при вече възникнал такъв се връща половината от внесената държавна такса.

Печелите време – съобразено с Вас насрочване на среща с медиатор и бързо разрешаване на спора.

Получавате поверителност – в процедурата участват само медиаторът, страните и одобрени от тях лица. Информацията, получена по време на срещите е конфиденциална и не може да бъде разгласявана освен с изричното съгласие на страните.

Подобряване на отношенията между спорещите и постигане на решение, съобразено с взаимните интереси.

 

КАК ДА ОТНЕСЕТЕ СПОРА КЪМ МЕДИАЦИЯ?

Медиацията може да започне във всеки един момент от възникване на спора, както и по време на висящ съдебен процес.

Всяка от страните по спора може да инициира започване на процедура по медиацията, като се обърне към Център за медиация към Търговско-промишлена палата -Стара Загора или медиатор вписан в Единния регистър на медиаторите.

След одобряването на избран от страните медиатор, се подписва споразумение за медиация, в което се договарят условията и начина за провеждане на медиацията.

С помощта на избрания медиатор, страните чрез взаимни отстъпки постигат съгласие за разрешаване на спора, оформено в писмено споразумение, което е задължително за страните. Когато медиацията е извършена по време на съдебен спор и споразумението е одобрено от съда или същото е с нотариална заверка на подписите, може да бъде изпълнено принудително.

 

Информация за контакти:

 

Център за медиация към Търговско-промишлена палата – Стара Загора: 6000 Стара Загора, ул. Георги С. Раковски, 66, имейл: mediacia@chambersz.com, , технически координатор Светослава Павлова, тел. +359 42 626297, +359 888 718677

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация