C C C C A+ A A- X

Указател за контакт

Ръководство

Антония Тонева

Заместник председател и ръководител на гражданско отделение

Блага Бозова

Председател

Христо Ангелов

Заместник председател и ръководител на наказателно отделение

Гражданско деловодство

Работно време

 • Понеделник - Петък
 • 9:00 - 17:00

Гражданско деловодство

I, V, XII, XIII, XV граждански състави

Ет. 1, ст. 109

042/900 845

Гражданско деловодство

II, III, IV, VI, VII, VIII, XI граждански състави

Ет. 1, ст. 108

042/900 846

Наказателно деловодство

Работно време

 • Понеделник - Петък
 • 9:00 - 17:00

Наказателно деловодство

I, II, IV, VII, VIII, IX, XIV наказателни състави

Сутерен, ст. 1

042/900 831, 042/900 852

Съдии по вписванията

Работно време

 • Понеделник - Петък
 • 9:00 - 17:00
 • без официалните почивни дни

Съдиите по вписванията се помещават в бул.“Цар Симеон Велики“ № 108 – партерен етаж, Агенция по вписванията – Стара Загора
Ръководител на Службата по вписвания :

Ж. Люцканова каб. 2, ет. 8, тел.042/ 900-682

Дежурен съдия – тел. 042/900-863

 

*Забележка: Съдиите не дават правна консултация

Ж. Люцканова

каб. 2, ет. 8

042/ 900-682

Д. Панайотова

каб. 2, ет. 8

042/ 900-681

В. Николова

каб. 2, ет. 8

042/ 900-683

Е. Христова

каб. 2, ет. 8

042/ 900-681

Държавни съдебни изпълнители

Работно време

 • Понеделник - Петък
 • 09:00 - 17:00
 • Без официалните почивни дни

ВАЖНО: Считано от 13.05.2013, съгласно чл. 3, ал.5, т.1 б.”о” от ЗДДС, за услугите, предоставяни от държавен съдебен изпълнител се дължи ДДС.
- При внасяне на суми по дела в платежното нареждане, при основание за плащане, вносителите трябва изрично да посочват номера на съответното дело, за което се отнася банковия превод.


Изплащане на суми се извършва по банков път,
след изричното им поискване съгласно чл.455 ал.3 от ГПК. 


Държавният съдебен изпълнител пристъпва към изпълнение по молба на заинтересуваната страна на основание представен изпълнителен лист или друг акт, подлежащ на изпълнение.
Молбите за изпълнение се подават на държавния съдебен изпълнител, в чийто район се намират:
а) движимите или недвижимите вещи, върху които е насочено изпълнението;
б) местожителството на третото задължено лице, когато изпълнението е насочено върху вземания на длъжника към него;
в) местоизпълнението на задълженията за действие или бездействие, когато се касае за изпълнение на такива задължения;
г) местожителството на взискателя или длъжника, по избор на взискателя, когато се касае за присъдена издръжка.
Взискателят може да поиска от държавния или частния съдебен изпълнител по своето местожителство налагане на запор или възбрана върху вещи и вземания на длъжника, макар и съобразно горните правила изпълнителните действия да подлежат на извършване от друг съдебен изпълнител. След налагане на запора или възбраната държавният или частният съдебен изпълнител препраща изпълнителното дело на надлежния съдебен изпълнител.
Когато изпълнението е насочено към парични вземания на длъжника от трето задължено лице с местожителство в друг съдебен район, изпълнителното дело не се препраща.

В Съдебно изпълнителна служба се извършват следните справки :
за образувани изпълнителни дела и техните номера
за движение по делата / получени справки, дължими суми, наложени запори, възбрани, насрочени описи, публични продажби и др./
В Съдебно изпълнителна служба се издават удостоверения:

за липса на изпълнителни дела
за наличие на изпълнителни дела
други удостоверения по искане на страните по делата

Р. Раданова

042 900-824

Б. Дюлгеров

042 900-821

А. Димов

042 900-825

И. Иванов

042 900-823

Съдебно-изпълнителна служба

Ет. 4, ст. 421

042/900 851, 042/900 848

DSI@rs-stz.bg

Б. Дюлгеров

Ръководител ДСИ

042 900-821

Архив

Работно време

 • Понеделник - Петък
 • 09:00 - 17:00

Архив

Сутерен, ст. 5

042/900 847

Финансова служба и снабдяване

Ет. 4, ст. 422

042/900 830

Бюро Съдимост

Работно време

 • Понеделник - Петък
 • 09:00 - 12:00
 • 12:30 - 17:00

Бюро съдимост

Ет. 1, ст. 110

042/900 829, 042/900 834

Регистратура

Регистратура

Ет. 1, ст. 114

042/900 844

registratura@rs-stz.bg

Други

Бюро „Призовки”

Сутерен, ст. 4 14:00-15:00 ч.

042/900 856

Съдебен администратор, Административен секретар

Ет. 3, ст. 315

042/900 803

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация