C C C C A+ A A- X

Състав

Ръководство

Антония Тонева

Заместник председател и ръководител на гражданско отделение

Блага Бозова

Председател

Христо Ангелов

Заместник председател и ръководител на наказателно отделение

Гражданско отделение

Работно време

 • Понеделник - Петък
 • 09:00 - 17:00
 • Без официалните почивни дни

I-ви граждански състав

председател Г. Атанасов

II-ри граждански състав

председател Ал. Георгиев

IV-ти граждански състав

председател В. Пенева

V-ти граждански състав

председател В. Тенева

VI-ти граждански състав

председател Т. Илкова

VII-ми граждански състав

председател С. Жеков

VIII-ми граждански състав

председател Ант. Тонева

XI-ти граждански състав

председател Н. Минчева

XII-ти граждански състав

председател И. Режев

XIII–ти граждански състав

председател Ж. Иванова

XV-ти граждански състав

председател О. Златева

Наказателно отделение

Работно време

 • Понеделник - Петък
 • 09:00 - 17:00
 • Без официалните почивни дни

I-ви наказателен състав

председател Бл. Бозова

II-ри наказателен състав

председател Д. Гальов

III-ти наказателен състав

председател М. Момчилова

IV-ти наказателен състав

председател В. Пенева

V-ти наказателен състав

председател Х. Ангелов

VI-ти наказателен състав

председател Д. Манджуров

VII-ми наказателен състав

председател Т. Минов

VIII-ми наказателен състав

председател М. Рибчева

IX-ти наказателен състав

председател Р. Чиликов

XIV-ти наказателен състав

председател Д. Стоянова

Държавни съдебни изпълнители

Работно време

 • Понеделник - Петък
 • 09:00 - 17:00
 • Без официалните почивни дни

ВАЖНО: Считано от 13.05.2013, съгласно чл. 3, ал.5, т.1 б.”о” от ЗДДС, за услугите, предоставяни от държавен съдебен изпълнител се дължи ДДС.
- При внасяне на суми по дела в платежното нареждане, при основание за плащане, вносителите трябва изрично да посочват номера на съответното дело, за което се отнася банковия превод.


Изплащане на суми се извършва по банков път,
след изричното им поискване съгласно чл.455 ал.3 от ГПК. 


Държавният съдебен изпълнител пристъпва към изпълнение по молба на заинтересуваната страна на основание представен изпълнителен лист или друг акт, подлежащ на изпълнение.
Молбите за изпълнение се подават на държавния съдебен изпълнител, в чийто район се намират:
а) движимите или недвижимите вещи, върху които е насочено изпълнението;
б) местожителството на третото задължено лице, когато изпълнението е насочено върху вземания на длъжника към него;
в) местоизпълнението на задълженията за действие или бездействие, когато се касае за изпълнение на такива задължения;
г) местожителството на взискателя или длъжника, по избор на взискателя, когато се касае за присъдена издръжка.
Взискателят може да поиска от държавния или частния съдебен изпълнител по своето местожителство налагане на запор или възбрана върху вещи и вземания на длъжника, макар и съобразно горните правила изпълнителните действия да подлежат на извършване от друг съдебен изпълнител. След налагане на запора или възбраната държавният или частният съдебен изпълнител препраща изпълнителното дело на надлежния съдебен изпълнител.
Когато изпълнението е насочено към парични вземания на длъжника от трето задължено лице с местожителство в друг съдебен район, изпълнителното дело не се препраща.

В Съдебно изпълнителна служба се извършват следните справки :
за образувани изпълнителни дела и техните номера
за движение по делата / получени справки, дължими суми, наложени запори, възбрани, насрочени описи, публични продажби и др./
В Съдебно изпълнителна служба се издават удостоверения:

за липса на изпълнителни дела
за наличие на изпълнителни дела
други удостоверения по искане на страните по делата

Р. Раданова

042 900-824

Б. Дюлгеров

042 900-821

А. Димов

042 900-825

И. Иванов

042 900-823

Съдебно-изпълнителна служба

Ет. 4, ст. 421

042/900 851, 042/900 848

DSI@rs-stz.bg

Б. Дюлгеров

Ръководител ДСИ

042 900-821

Съдии по вписванията

Работно време

 • Понеделник - Петък
 • 9:00 - 17:00
 • без официалните почивни дни

Съдиите по вписванията се помещават в бул.“Цар Симеон Велики“ № 108 – партерен етаж, Агенция по вписванията – Стара Загора
Ръководител на Службата по вписвания :

Ж. Люцканова каб. 2, ет. 8, тел.042/ 900-682

Дежурен съдия – тел. 042/900-863

 

*Забележка: Съдиите не дават правна консултация

Ж. Люцканова

каб. 2, ет. 8

042/ 900-682

Д. Панайотова

каб. 2, ет. 8

042/ 900-681

В. Николова

каб. 2, ет. 8

042/ 900-683

Е. Христова

каб. 2, ет. 8

042/ 900-681

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация